A szavazatszámláló bizottságok tagjait Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2022. (II.22.) határozatával megválasztotta.

Az eltelt időben több szavazatszámláló bizottsági tag tagsága megszűnt. A bizottságok elsődleges feladata a választások és népszavazások idején az egyes szavazókörökben a választások törvényes rendjének biztosítása, a szavazás lebonyolítása, valamint a szavazás lezárását követően a szavazóköri eredmény megállapítása.

A megszűnésekre tekintettel pótolni kell a hiányzó, a szavazatszámláló bizottságokban

 1. tényleges munkát végző, valamint
 2. a munkába bevonható bizottsági tagokat, akik a jelöltek, illetve jelölő szervezetek delegálásának hiányában szükségesek a jogszabály által előírt feladatok elvégzéséhez.

A szavazatszámláló bizottságok választott és jelölő szervezetek (pártok/egyéni jelöltek) által megbízott (delegált) tagokból állnak.

Szavazatszámláló bizottságnak választott tagja lehet az adott településen (Szabadbattyánban) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár.

Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) a háznagy,
 3. c) képviselő,
 4. d) alpolgármester,
 5. e) jegyző,
 6. f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 8. h) jelölt,
 9. i) párt tagja,
 10. j) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 11. k) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 12. l) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, valamint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy kivételével.

A szavazatszámláló bizottságok újonnan megválasztandó tagjait Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg, megbízatásuk a következő általános országgyűlési választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

A munkába bevont választott szavazatszámláló bizottsági tagok részére jogszabályban meghatározott összegű díjazás jár.

Kérjük, hogy aki választott tagként szívesen részt venne a szavazatszámláló bizottságok munkájában, az töltse ki, írja alá és adja le az e célra rendszeresített nyilatkozatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal épületében (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.).

További információt a következő telefonszámon kérhet a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében:

 • 0630/283-37-07

A jelentkezési lap elérhető és letölthető a honlapról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek megválasztásukat követően esküt tenni, és minden választás, népszavazás előtt egy felkészítő képzésen részt venni. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokból minden választás és népszavazás előtt a választási iroda vezetője állítja össze az egyes bizottságokat (vagyis a megválasztás nem jelenti automatikusan a bizottsági munkában való részvételt és ezzel együtt a díjazásra való jogosultságot).

Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a szavazás napján a szavazókörben reggel 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a szavazóköri eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart. Kérjük, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, családi körülményeire, egészségi állapotára és foglalkozására figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet, illetve póttagként a folyamatos készenlétet.

Beérkezési határidő: 2024. április 30 napján 16 óra.

 

Magyar Zoltán

                                                                                                                jegyző

                                                                                              Helyi Választási Iroda vezetője

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2022. (II.22.) határozatával megválasztotta.

Az eltelt időben több szavazatszámláló bizottsági tag tagsága megszűnt. A bizottságok elsődleges feladata a választások és népszavazások idején az egyes szavazókörökben a választások törvényes rendjének biztosítása, a szavazás lebonyolítása, valamint a szavazás lezárását követően a szavazóköri eredmény megállapítása.

A megszűnésekre tekintettel pótolni kell a hiányzó, a szavazatszámláló bizottságokban

 1. tényleges munkát végző, valamint
 2. a munkába bevonható bizottsági tagokat, akik a jelöltek, illetve jelölő szervezetek delegálásának hiányában szükségesek a jogszabály által előírt feladatok elvégzéséhez.

A szavazatszámláló bizottságok választott és jelölő szervezetek (pártok/egyéni jelöltek) által megbízott (delegált) tagokból állnak.

Szavazatszámláló bizottságnak választott tagja lehet az adott településen (Szabadbattyánban) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár.

Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) a háznagy,
 3. c) képviselő,
 4. d) alpolgármester,
 5. e) jegyző,
 6. f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 8. h) jelölt,
 9. i) párt tagja,
 10. j) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 11. k) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 12. l) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, valamint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy kivételével.

A szavazatszámláló bizottságok újonnan megválasztandó tagjait Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg, megbízatásuk a következő általános országgyűlési választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

A munkába bevont választott szavazatszámláló bizottsági tagok részére jogszabályban meghatározott összegű díjazás jár.

Kérjük, hogy aki választott tagként szívesen részt venne a szavazatszámláló bizottságok munkájában, az töltse ki, írja alá és adja le az e célra rendszeresített nyilatkozatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal épületében (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.).

További információt a következő telefonszámon kérhet a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében:

 • 0630/283-37-07

A jelentkezési lap elérhető és letölthető a honlapról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek megválasztásukat követően esküt tenni, és minden választás, népszavazás előtt egy felkészítő képzésen részt venni. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokból minden választás és népszavazás előtt a választási iroda vezetője állítja össze az egyes bizottságokat (vagyis a megválasztás nem jelenti automatikusan a bizottsági munkában való részvételt és ezzel együtt a díjazásra való jogosultságot).

Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a szavazás napján a szavazókörben reggel 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a szavazóköri eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart. Kérjük, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, családi körülményeire, egészségi állapotára és foglalkozására figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet, illetve póttagként a folyamatos készenlétet.

Beérkezési határidő: 2024. április 30 napján 16 óra.

 

Magyar Zoltán

                                                                                                                jegyző

                                                                                              Helyi Választási Iroda vezetője

 

Felhívás és jelentkezési lap az alábbi csatolmányokban található:

jelentkezési lapfelhívás

jelentkezési lap

 

Csatolmányok