Szervezeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése  Megjegyzés
Hivatalos név (teljes név) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Székhely, postacím (megegyezik)  8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1
Adószám  15727512-2-07
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36 22 363-052

Mellékek: 0: titkárság 1: adóügyek, anyakönyvi ügyek 2: szociális ügyek 3: kifüggesztések építésügyek 4: gyermekvédelem 5 és 6: pénzügy 7: családsegítők 8: jegyző 9: polgármester 10: birtokvédelem

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
Központi elektronikus levélcím  hivatal@szabadbattyan.hu
A honlap URL-je  https://www.szabadbattyan.hu
A hivatal vezetőjének (jegyzőjének) neve: Magyar Zoltán

+36 30/285-8608

Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Péntek:  8.00-12.30

 

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

hivatal@szabadbattyan.hu

Képviselő-testület:

Óberné Kámán Erika alpolgármester

Csókási Lajos képviselő

Dudás Zsolt képviselő

Fodorné Helemin Viktória képviselő

Németh Lajos képviselő

Szabó Orsolya képviselő

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Igazgatási iroda:

dr. Révész Mária irodavezető

22/363-052    3-as mellék

Gazdasági iroda:

Harko-Kádár Elvira irodavezető

22/363-052    6-os mellék

 

Közzétételi egység: A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  https://www.szabadbattyan.hu
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  u.a
Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nincs
Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nincs

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése Megjegyzés
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nincs
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése Megjegyzés
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5 Lapok

Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Szabadbattyáni Híradó
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzata

8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.

+36 22/363-052

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Magyar Zoltán jegyző

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje