Meghívó a Képviselő-testület ülésére 2024. 05. 27.

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

  1. május hó 27-én (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2024. április 29-én megtartott ülésén hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

2. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonállapotáról szóló vagyonkimutatás jóváhagyása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

9. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző, Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás szakmai vezetője

Előzetesen véleményezi:

10. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközeinek selejtezési eljáráshoz történő hozzájárulásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya) használatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12.

 

 

Előterjesztés az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

13.

 

 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek telephelyének kijelöléséről.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

14.

 

 

Előterjesztés a Sárrét Néptáncegyüttes támogatási kérelméről.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

15.

 

 

Előterjesztés a Csíkvár Nyugdíjas Klub Szabadbattyán (Egyesület) székhelyhasználati jogához, valamint a Szabadbattyán településnév használatához történő hozzájárulás tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

16.

 

 

Előterjesztés a Pro-Centoquaranta Kft. településrendezési eszközeinek módosítása iránti kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

17.

 

 

Egyebek

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi:

Óberné Kámán Erika s. k.

alpolgármester

Meghívó a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére 2024. 05. 27.

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. május hó 27. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonállapotáról szóló vagyonkimutatás jóváhagyása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközeinek selejtezési eljáráshoz történő hozzájárulásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya) használatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárrét Néptáncegyüttes támogatási kérelméről.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12.

 

 

Előterjesztés a Pro-Centoquaranta Kft. településrendezési eszközeinek módosítása iránti kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Németh Lajos s. k.

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke

Meghívó a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás ülésére – 2024. 05. 23.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

2024. május 23-án /csütörtök/ 14.00 órai kezdettel

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban

(8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) tartandó

ÜLÉSÉRE

Nyilvános ülés napirendje:

1. Előterjesztés a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Bognár József Társulási Tanács Elnökhelyettese

2. Előterjesztés a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadása tárgyában.

Előterjesztő: Bognár József Társulási Tanács Elnökhelyettese

3. Előterjesztés a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének I. negyedéves módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Bognár József Társulási Tanács Elnökhelyettese

4. Előterjesztés a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtás tárgyában.

Előterjesztő: Bognár József Társulási Tanács Elnökhelyettese

5. Beszámoló a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai munkájáról.

Előterjesztő: Bognár József Társulási Tanács Elnökhelyettese, Csordos Erzsébet munkaszervezet vezető

6. Egyebek

Szabadbattyán, 2024. május 17.

Tisztelettel:

Bognár József 

Társulási Tanács Elnökhelyettese

Az ülésre szóló meghívó az alábbi csatolmányban található:

Meghívó SKÖT ülés 2024.05.23

 

Csatolmányok

Meghívó a Képviselő-testület ülésére 2024. 05. 13.

Meghívó

Tisztelt Lakosság!

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

  1. május 13-án (kedd) 16:00 órai kezdettel

soron kívüli nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi nyilvános ülésének napirendje:

1. Előterjesztés a „Jövőnk a falu” Alapítvány Szabadbattyán alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

2. Előterjesztés a „Komplex ökoturisztikai fejlesztések Szabadbattyánban” című TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-FE1-2022-00003 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárás lezárása, nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés szavazatszámláló bizottság tagjainak pótlása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

4. Előterjesztés a TOP_Plusz-6.1.4-23 „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázatra vonatkozó megállapodás jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

5. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközség – Településrendezési eszközeinek az un. „Seuso ipari park” településrész területére és közvetlen környezetére vonatkozóan, a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 68.§-a szerinti egyszerűsített eljárásban történő módosítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi:

6. Egyebek

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi:

 

Óberné Kámán Erika s.k.

alpolgármester

 

Meghívó_KT 2024. 05.13

Csatolmányok

Meghívó a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére 2024. 05. 13.

Meghívó

Tisztelt Lakosság!

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. május hó 13. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a „Komplex ökoturisztikai fejlesztések Szabadbattyánban” című TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-FE1-2022-00003 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárás lezárása, nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

 

Németh Lajos s. k

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke

Meghívó_PGB

Csatolmányok