Meghívó a Képviselő-testület 2024. július 18-i soron kívüli nyilvános ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. július 18-án (csütörtök) 16:00 órai kezdettel

soron kívüli nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.), amelyre tisztelettel meghívom.

 A Képviselő-testületi nyilvános ülésének napirendje:

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló 4/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés a Csíkvár Nyugdíjas Klub Szabadbattyán (Egyesület) székhelyhasználati jogához, valamint a Szabadbattyán településnév használatához történő hozzájárulásról hozott 132/2024. (V.27.) határozat kijavítása tárgyában

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

3. Előterjesztés a Pro-Centoquaranta Kft. településrendezési eszközeinek módosítása iránti kérelme tárgyában

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

4. Előterjesztés településtervezési szerződések jóváhagyásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

5. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközség Településrendezési eszközei 1. számú módosításának megindítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi:

6. Előterjesztés a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi:

7. Előterjesztés a Szabadbattyán, Iskola utca 1309 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetésének pótlólagos kiépítésére vonatkozóan.

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés vállalkozási szerződés kötésére a Coloursgarden Kft.-vel árnyékoló rendszer gyártására és telepítésére a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde Bóbita Bölcsődéjébe

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

9. Egyebek

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a Képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2024. július 15.

 

Kovács Péter s.k.

polgármester

Csatolmányok

Meghívó a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 2024. július 18-i soron kívüli nyilvános ülésére

 Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

2024. július hó 18. napján (csütörtök) 15:45 órai kezdettel

soron kívüli nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.), amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló 4/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés a Szabadbattyán, Iskola utca 1309 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetésének pótlólagos kiépítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

 Kérem, hogy a napirendi pont fontosságára tekintettel a Bizottság ülésén szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2024. július 15.

Németh Lajos s. k.

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke

Csatolmányok

Háziorvosi rendelés szünetelése

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Harza Tamás háziorvos rendelése 2024.08.28-07.01-ig szünetel.

Helyettesítő orvos:
06.28-án pénteken 12-15 óráig
dr. Várkonyi Mária
Szabadbattyánban saját rendelési idejében
Tel:06-703-728-799

07.01-én hétfőn egész napos központi ügyelet
Mentőszolgálat: 1830

Meghívó a Képviselő-testületi ülésre – 2024. június 24.

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

  1. június hó 24-én (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2024. május 27-én megtartott ülésén hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet, valamint az ahhoz tartozó 4. számú függelék módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló az önkormányzat szociális alapfeladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde közös igazgatású intézmény munkájáról, javaslat a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadására.

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester, Hufnágelné Bán Irén főigazgató

Előzetesen véleményezi: –

6. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásának megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: –

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) használatára

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző), valamint a Sport utca használatára, részleges lezárására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés Halász János Norbert önkormányzati tulajdonban lévő terület bérbevételére vonatkozó kérelméről

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Szabadbattyán település településrendezési eszközeinek módosítására benyújtott kérelemre vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) KSE részére történő használatba adásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek telephelyének kijelöléséről hozott 130/2024. (V.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

15.

 

 

Előterjesztés a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi:

16.

 

 

Egyebek

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi:

A Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó az alábbi csatolmányban található:

Meghívó_KT 2024.06.24

Csatolmányok

Meghívó a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére – 2024. június 24.

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. június hó 24. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet, valamint az ahhoz tartozó 4. számú függelék módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzat szociális alapfeladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásának megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) használatára

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző), valamint a Sport utca használatára, részleges lezárására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés Halász János Norbert önkormányzati tulajdonban lévő terület bérbevételére vonatkozó kérelméről

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a Szabadbattyán település településrendezési eszközeinek módosítására benyújtott kérelemre vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) KSE részére történő használatba adásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek telephelyének kijelöléséről hozott 130/2024. (V.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére szóló meghívó az alábbi csatolmányban található:

Meghívó_PGB_2024.06.24

Csatolmányok