Háziorvosi rendelés szünetelése

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Harza Tamás háziorvos rendelése 2024.05.08-án szerdán szünetel.

Helyettesítő orvos: dr. Várkonyi Mária

Szabadbattyánban:
Szerda 8:00-12:00

Tel: 06-22-363-051

Dr.Várkonyi Mária elérhetősége SÜRGŐS esetben
munkanapokon 8-16 óráig: 06-703-728-799

Meghívó a Képviselő-testület ülésére 2024. április 29.

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

 1. április hó 29-én (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2024. március 25-én megtartott ülésén hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

2. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde Napocska Mini Bölcsődéje szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

4. Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról hozott 54/2024. (III.25.) határozat visszavonására és új döntés meghozatalára

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

5. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester, Székesfehérvár Vármegyei Jogú Város Rendőrkapitánya

Előzetesen véleményezi: –

6. Beszámoló a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület munkájáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester, Polgárőr Egyesület elnöke

Előzetesen véleményezi: –

7. Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde közös igazgatású intézmény 2024. évi beíratási rendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

8. Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi  tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

9. Előterjesztés az Államháztartáson kívüli szervezetek támogatási kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés Alföldi Zoltán haszonbérleti szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 77/2024. (IV.9.) határozata visszavonásáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12.

 

 

Előterjesztés a „Komplex ökoturisztikai fejlesztések Szabadbattyánban” című TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-FE1-2022-00003 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárás megindítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

13.

 

 

Előterjesztés a Fejér Vármegyei Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

14.

 

 

Előterjesztés szavazatszámláló bizottság tagjainak pótlásáról

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: –

15.

 

 

Egyebek

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

Szabadbattyán, 2024. április 22.

Óberné Kámán Erika s. k.

alpolgármester

Meghívó_KT 2024.04.29

Csatolmányok

Meghívó a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére 2024. 04. 29.

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

 1. április hó 29. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

2. Előterjesztés az Államháztartáson kívüli szervezetek támogatási kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

3. Előterjesztés Alföldi Zoltán haszonbérleti szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

4. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 77/2024. (IV.9.) határozata visszavonásáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

5. Előterjesztés a „Komplex ökoturisztikai fejlesztések Szabadbattyánban” című TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-FE1-2022-00003 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárás megindítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

 

Szabadbattyán, 2024. április 22.

 Németh Lajos s. k.

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke

 

Meghívó_PGB

Csatolmányok

FELHÍVÁS szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésére

Tisztelt Lakosság!

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2022. (II.22.) határozatával megválasztotta.

Az eltelt időben több szavazatszámláló bizottsági tag tagsága megszűnt. A bizottságok elsődleges feladata a választások és népszavazások idején az egyes szavazókörökben a választások törvényes rendjének biztosítása, a szavazás lebonyolítása, valamint a szavazás lezárását követően a szavazóköri eredmény megállapítása.

A megszűnésekre tekintettel pótolni kell a hiányzó, a szavazatszámláló bizottságokban

 1. tényleges munkát végző, valamint
 2. a munkába bevonható bizottsági tagokat, akik a jelöltek, illetve jelölő szervezetek delegálásának hiányában szükségesek a jogszabály által előírt feladatok elvégzéséhez.

A szavazatszámláló bizottságok választott és jelölő szervezetek (pártok/egyéni jelöltek) által megbízott (delegált) tagokból állnak.

Szavazatszámláló bizottságnak választott tagja lehet az adott településen (Szabadbattyánban) lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár.

Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja:

 1. a) a köztársasági elnök,
 2. b) a háznagy,
 3. c) képviselő,
 4. d) alpolgármester,
 5. e) jegyző,
 6. f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 8. h) jelölt,
 9. i) párt tagja,
 10. j) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 11. k) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 12. l) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, valamint a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy kivételével.

A szavazatszámláló bizottságok újonnan megválasztandó tagjait Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg, megbízatásuk a következő általános országgyűlési választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.

A munkába bevont választott szavazatszámláló bizottsági tagok részére jogszabályban meghatározott összegű díjazás jár.

Kérjük, hogy aki választott tagként szívesen részt venne a szavazatszámláló bizottságok munkájában, az töltse ki, írja alá és adja le az e célra rendszeresített nyilatkozatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal épületében (Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.).

További információt a következő telefonszámon kérhet a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében:

 • 0630/283-37-07

A jelentkezési lap elérhető és letölthető a honlapról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek megválasztásukat követően esküt tenni, és minden választás, népszavazás előtt egy felkészítő képzésen részt venni. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokból minden választás és népszavazás előtt a választási iroda vezetője állítja össze az egyes bizottságokat (vagyis a megválasztás nem jelenti automatikusan a bizottsági munkában való részvételt és ezzel együtt a díjazásra való jogosultságot).

Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a szavazás napján a szavazókörben reggel 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a szavazóköri eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart. Kérjük, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, családi körülményeire, egészségi állapotára és foglalkozására figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet, illetve póttagként a folyamatos készenlétet.

Beérkezési határidő: 2024. április 30 napján 16 óra.

 

Magyar Zoltán

jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

 

Felhívás és jelentkezési lap az alábbi csatolmányokban található:

felhívás

jelentkezési lap

MÁVINFORM közlemény: Éjszakai zajjal járó munkavégzés a vasútvonalakon

MÁVINFORM közlemény

Éjszakai zajjal járó munkavégzés a vasútvonalakon

 

Budapest, 2024. április 23. – A Budapest–Győr–Hegyeshalom és a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán.

  

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon:

 • Bicske és Szár között április 27-én 7 órától 28-án 19 óráig, folyamatosan.

 

A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon:

 • Szabadbattyán állomáson április 23-án, 24-én és 25-én 21:40-től 6:10-ig,
 • Tárnok és Martonvásár között április 23-án 22:40-től 5 óráig,
 • Kápolnásnyék állomáson április 26-án 23:20-tól 4:30-ig.

 

Az állomásokon, az állomások között és az átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

 

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Honlap: www.mavcsoport.hu