Tájékoztató a falu lakosai számára

 Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48§ (4) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020.évi LI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 7. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése alapján, a Kvt. 48.§ (4) bekezdésének b) pontja hatályát veszti 2021. január 01. napján.

A Módtv. értelmében a felhatalmazást adó rendelkezés hatályon kívül helyezésével, a jelenleg hatályban lévő avar és kerti hulladék égetését szabályozó önkormányzati rendelet a polgármesternek 2021. január 1. napjával hatályon kívül kell helyeznie.

A Magyar Közlöny 267. számában jelent meg a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet, melynek 2020. december 3. napjától hatályos 1.§-a az alábbiakról rendelkezik:

„1.§ A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő–testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A hivatkozott rendelkezések alapján, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő–testületének a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 38/2015. önkormányzati rendelete 10.§-ában megállapított szabályok figyelembevételével és betartásával, az avar és kerti hulladék égetése a veszélyhelyzet időtartama alatt továbbra is engedélyezett. A veszélyhelyzet megszűnését követően a nyílt téri égetés lehetősége megszűnik.

 Addig avart és kerti hulladékot szabadban, nyílt téren, nagykorú személy felügyelete mellett hétfőtől péntekig 9.00 és 18.00 között, szombaton 9.00 és 11.00-ig lehet égetni.