MFP-TFB/2022 – Tanya- és falugondnoki busz beszerzése

MFP-TFB/2022 kódszámú

„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése”
című alprogram pályázatának
rövid összefoglalója

Kedvezményezett neve: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Projekt címe: Tanya gondnoki szolgálat ellátását szolgáló gépjármű beszerzése
Szabadbattyán Nagyközség részére
Szerződött támogatás összege: 14.999.999,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
“Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése&” – MFP-TFB/2022 pályázati kiírás keretében az
elnyert támogatási összegből tanyagondnoki szolgálat ellátására kisbuszt szerez be. A
településen a létrejövő tanyagondnoki szolgálat jelentős mértékben növeli a településen
belül az esélyegyenlőséget, javítja az érintett külterületi lakosság alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutásának feltételeit.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.30.
A projektazonosító száma: 3343755529