MEGHÍVÓ

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.december 12-én /hétfő/ 16:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

KÖZMEGHALLGATÁS

1./       Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntéshozatal

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       Az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz eszközök beszerzésére tett árajánlatokról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Rendezési terv módosításáról

           Előadó:  Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Szabadbattyán Árpád utca, Telek utca, Széchenyi utca, Batthyány utca járdáinak felújításához és Sport utca burkolatszélesítésének kivitelezésére tervdokumentációk elkészítésére, és a kivitelezés műszaki feladatainak ellátására tett árajánlatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról az adóztatásról és az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Szociális bérlakások kiutalásáról, szociális bérlakások bontásának elrendeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       A Képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Polgármester szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    Árajánlatok a Cifrakerti tó szigetén építendő fa épületről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    Bejelentések

Kérem, hogy  a  napirendi  pontok  fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. december 6.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2016.11.28. napi nyílt ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november hó  28-án   / hétfő /  16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének módosításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./     Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének egyszerűsített koncepciójáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Közbeszerzési eljárás lefolytatására tett árajánlatról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Ajánlattételi felhívásról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Átcsoportosítási kérelemről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       A kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Az Önkormányzat és a KLIK, valamint a KLIK jogutódja a Székesfehérvári Tankerületi központ között létrejött megállapodás, vagyonhasznosítási szerződés jóváhagyásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    Együttműködési megállapodás közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    A kmb-s iroda ellenszolgáltatás nélküli igénybevételéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

12./    Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./    A közterületek használatáról szóló 33/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13/a./ Az intézményi térítési díjakról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    Az önkormányzat tulajdonát képező külterület 099 hrsz-ú ingatlan megosztásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Kupai Mária ingatlan vételi ajánlatáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmaróza Ezerjó dűlő zsákutcává történő kezdeményezéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarításra benyújtott árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Irodabútor beszerzésére adott árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    ASP rendszerhez való csatlakozáshoz eszközök beszerzésére tett árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

21./    A Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Polgárdi Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezési szakaszról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2016. évben végzett munkáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

24./    A 2017. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

27./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2016)

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Javaslat kérés kitüntető cím és díjak adományozásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Együttműködési Megállapodás intézményvezető mesterprogram végrehajtásának támogatásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./     Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2016. november 21.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                              Polyák István Vilmos sk.

                                                                                                      polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2016. 02. 15. napi nyílt soros ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én /hétfő / 16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./ Polyák István Vilmos polgármester úr cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./ Az intézményi térítési díjakról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./a./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról       

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./b./  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./ A köztemetőről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./ Dr. Várkonyi Mária és TSA.Bt és az önkormányzat közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./ Véleményalkotás a Batthyány Lajos Általános Iskola igazgatójának ismételt intézményvezetői megbízásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./ ÁMK átszervezéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./ Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./ Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./ Polgármester úr 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./ Törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásához kormányzati funkciók megállapításáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./ Házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./ Szabadbattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

16./ Szabó Orsolya bizottsági kültag lemondásának tudomásulvételéről, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kültagjának megválasztásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./ Szabadbattyán Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról (Székesfehérvár-Pákozd)

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./ A Battyánvár Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./ Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. február 10.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos
polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2015.11.23. napi ülésére

 Meghívó

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 23-án /hétfő / 16.00. órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének módosításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3./       A talajterhelési díjról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3/a.    A helyi adórendeletekről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

4./       A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

5./       A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

6./       Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás rendjéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

7./       A közterületek használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

8./       Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok használatáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

9./       Az önkormányzat közművelődési feladatairól

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

10./     A járműforgalom szabályozásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

11./    Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

12./    Az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

13./    Polgármestert megillető 2015. évi Cafetéria összegének meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

14./    Képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett árajánlatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Polgármester szabadságának igénybevételéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

20./    Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

21./    Önkormányzati bérlakások bérleti díjáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

24./    Publimont Kft. bérleti szerződéséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2015. évben végzett munkáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

27./    A jegyző 2015. évi teljesítmény értékeléséről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének leveléről

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./    Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2015. november 16.

                                                            Tisztelettel:

                                                                                                     Polyák István Vilmos

                                                                                                     polgármester

 

 

Meghívó a Képviselő-testület 2015. október 26-ai nyílt soros ülésére

 Meghívó

 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 26-án /hétfő / 16.00. órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Szabadbattyán településrendezési tervének, valamint Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2014.(IX.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Kötelező rendeletek megalkotása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Beszámoló az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016-os nevelési évének munkatervéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Az ÁMK előirányzat módosítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványának felhasználása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti lakások alaprajzainak elkészítésére tett árajánlat

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Bérleti szerződések megkötése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./     A Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti ingatlan bérleti szerződése /CSANA/

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    A Szabadbattyáni Híradóban történő hirdetés díjának megállapítása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./    Szerződés Átruházására Irányuló Háromoldalú Megállapodás /ELMIB Hálózati Kft. Project LIGHT HUNGARY Kft./

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./    A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jét követő ellátása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással Társulási Megállapodás elfogadása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Szándéknyilatkozat IP-térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Reklámtábla kihelyezésére bérleti szerződés megtárgyalása

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Közterület elnevezése

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    Bejelentések

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2015. október 20.

                                                           Tisztelettel:

                                                                           

                                                                                              Polyák István Vilmos                                                                                                     polgármester