TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályozás szerint 2016. január 1-jétől a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

     ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

     bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok szerint azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akiknek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete 2016. május 1. napján fennáll, írásban értesülnek az igénylés lehetőségéről.

A formanyomtatvány elérhető Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapján https://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/ oldalon, illetve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. emelet). A kitöltött nyomtatványokat – a nyári ingyenes étkeztetéshez – 2016. június 9. (csütörtök) juttathatják el a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba. A nyári szünidőt követően az évközi (őszi, téli és majd a következő év tavaszi) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon (nyári szünet esetében 2016. május 17-én) fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A jogosult gyermekek a nyári szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.

A formanyomtatvány (7. melléklet szerinti nyilatkozat) – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Amennyiben a gyermek mégsem veszi igénybe az előzőleg megigényelt étkezést (táborozás stb. miatt), azt előzetesen jelezni szükséges a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél.

A formanyomtatvány kitöltéséhez és benyújtásához a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) nyújt segítséget.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2016. május 5.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző