Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Jogszabályi előírás alapján az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést továbbra is ingyenesen biztosítja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon, a nyári tanítási szünet 2019. június 15. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart, mely időtartama alatt 54 munkanap van. (2019. június – 10 munkanap, 2019. július – 23 munkanap, 2019. augusztus – 21 munkanap, ebből az óvoda zárva tartására eső időszak: 2018. augusztus 1-31-ig, 21 munkanap).

a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezetésre.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő kéri, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére

  1. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
  2. az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
  3. ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
  4. bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – a tájékoztatómhoz mellékelt formanyomtatványon igényelhető (elérhető http://www.szabadbattyan.hu/hivatal/nyomtatvanyok/gyamugyi-igazgatas/ oldalon is, illetve a Polgármesteri Hivatalban. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

A kitöltött nyomtatványokat a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) kell benyújtani. Az adott szünidő határidői vonatkozásában az érintettek értesítést kapnak.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll (nyári szünidő igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A jogosult gyermekek a szünidei gyermekétkeztetést a szülő/törvényes képviselő által a formanyomtatványon megjelölt munkanapokon továbbra is a Csikvár Étteremben (8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 1.) – választás szerint – helyben fogyasztással vagy éthordóban történő elvitellel vehetik igénybe.

A formanyomtatvány (7. melléklet szerinti nyilatkozat) – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Amennyiben a gyermek mégsem veszi igénybe az előzőleg megigényelt étkezést (táborozás stb. miatt), azt előzetesen jelezni szükséges a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél.

A formanyomtatvány kitöltéséhez és benyújtásához a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.) nyújt segítséget.

Kérem, hogy tájékoztatásom alapján a formanyomtatványt – a nyári szünidei étkeztetés vonatkozásában – kitöltve, aláírva, 2019. június 07. napjáig szíveskedjenek visszajuttatni a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalba (Szabadbattyán, Csikvár tér 1.). Amennyiben a formanyomtatványt nem küldi vissza a megadott határidőig, úgy tekintem, hogy a nyári szünetben az étkeztetést nem kívánja igénybe venni.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz.

Szabadbattyán, 2019. május 29.

 

Némethné dr. Jenei Éva sk.

jegyző

Csatolmányok