Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2022.”  központi munkaerőpiaci program indításáról 

A programindítás indokai

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés elősegítésére a 2013-2021-es években elindított „Nyári diákmunka” program (a továbbiakban: program) a 2022. évben ismét meghirdetésre kerül.

Hosszú távú célunk, hogy a diákok az elméleti tudásukat a gyakorlatban tökéletesítsék, és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés. A 2021. évben megvalósultaknak megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőséget biztosítunk a program keretében diákok foglalkoztatására.

A program célja

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

 • A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok[1],
 • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program elemei

  • Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások

A járási hivatal a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.

 • Bértámogatás

A programban a diákok csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.

A program struktúrája

A program két pillérre épül:

 1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.
 2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

 

 1. pillér: Önkormányzati diákmunka

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 150.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 1. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.

Jelen megoldással ugyanúgy napi 6 órás foglalkoztatást támogatunk 100%-ban, mint az önkormányzati diákmunka esetében. A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb napi 8 órában került meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások is vállaljanak részt a költségek viselésében.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 150.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 1. A támogatás időtartama

A program 2022. június 15. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart. 2022. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat, míg a tényleges foglalkoztatásra 2022. július 1. napjától kerülhet sor. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2022. július 1. – 2022. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.

 • A program megvalósítója

A programot a Technológiai és Ipari Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg.

 • A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Technológiai és Ipari Minisztérium biztosítja a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2022. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 2 milliárd Ft.

 1. A programtól várt eredmények

A 2022. évben mintegy 13-15 ezer diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál érhető el.

[1] 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét.