Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Megkeresésükre válaszolva ezúton szeretném Önöket tájékoztatni.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018.11.20-án közszolgáltatási szerződést kötött a Hazai Kommunális Kft-vel. Ezen szerződés megkötését a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelete, illetve a 149/2018. (XI.20.) határozata írta elő.

 

Szabadbattyán Nagyközség részt vesz a nemzeti települési szennyvízelvezetési és      -tisztítási programban, így az 1995.évi LVII.tv. a vízgazdálkodásról szóló 44/D § (5) bekezdése kimondja, hogy kétdíjtényezős árat kell tartalmaznia a szerződésnek, mely ALAPDÍJBÓL és ÜRÍTÉSI DÍJBÓL áll.

Az alapdíj: 1.500Ft+áfa/ félév, bruttó 1.905 Ft.

Ürítési díj, lakossági: 1.750Ft+áfa/m3, bruttó 2.222 Ft.

Mivel a szerződésben nem került sor az árak rögzítésére, ezért 2020-ban kezdeményezte a Szolgáltató az eljárást. A szolgáltatás 2018 óta folyamatos, azonban az alapdíjat a szolgáltató visszamenőleg most számlázta ki minden érintett számára.

A kiszámlázott tételek jogosan érintik azon ingatlanokat, melyek nem rendelkeznek szennyvízcsatorna-bekötéssel, kérem szíveskedjenek azokat befizetni.

Együttműködésüket köszönöm.

 

Szabadbattyán, 2020. december 7.

Tisztelettel:

Szabó Ildikó s.k. 

polgármester