Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztáshoz.

 

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A kitűzést követő naptól a választással kapcsolatos információkat, tudnivalókat folyamatosan frissítik a valasztas.hu oldalon.

 

A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a kitűzést követő naptól a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan közzéteszi a választáshoz kapcsolódó adatokat, információkat, választópolgároknak és jelölteknek szóló tájékoztatókat.

 

  1. választójog

Az Alaptörvény politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó ( aktív választójog) és választható legyen ( passzív választójog).

Az országgyűlési képviselők választásán tehát minden, a központi névjegyzékben szereplő nagykorú magyar állampolgár választó. ( Nincs választójoga annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Szavazati joggal rendelkezik, de nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.)

 

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai

legkésőbb a szavazást megelőző 2. nap ( 2018. április 6. péntek) 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodánál.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe: Szabadbattyán településen:  ( 8151. Szabadbattyán, Árpád u. 10. Móricz Zsigmond Művelődési ház és könyvtár)

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

Külföldön szavazás:

Magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár személyesen, online vagy postai úton a helyi választási irodánál kérvényezheti  külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a szavazást megelőző nyolcadik napig. Amennyiben a választási iroda a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe felvette, a választópolgár a szavazás napján ( az amerikai kontinensen a szavazás napját megelőző napon ) személyesen, a kérvényben megjelölt  külképviseleten szavazhat.

Kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérhetik külképviseleti névjegyzékbe vételüket!

A külképviseleti szavazás iránti kérelmet, (valamint a kérelem módosítását vagy törlését) benyújthatja

legkésőbb a szavazást megelőző 8. nap 16.00 óráig. 

Magyarországi lakcimmel nem rendelkező választópolgár csak abban az esetben szavazhat, ha előzetesen online vagy postai úton kérelmezte felvételét a választói névjegyzéke a Nemzeti Választási Irodánál. Erre 2017. november 1-jétől a választásokat megelőző 15. napig van lehetősége. Amennyiben a választási iroda a választópolgárt a névjegyzékbe regisztrálta, a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot a választópolgár számára. A választópolgár szavazatát a levélcsomaghoz melléklet válaszborítékban adhatja le. A borítékot a Nemzeti Választási Irodába juttathat el úgy, hogy a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen, a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül minden munkanapon 9 és 16 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.

 

Mozgóurna igénylése:

Szavazókör szerinti helyi választási irodától lehet igényelni 2018. április 6. napjáig 16 óráig.

A szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni a szavazás napján 15. óráig.

Mozgóurnát igényelni meghatalmazott útján is lehet. Nyomtatvány letölthető: a www.valaszta.hu oldalról, vagy a helyi választási irodától kérhető papír formátumban.

 

Szabadbattyán, 2018. január 27.

 

Némethné dr. Jenei Éva

helyi választási iroda vezetője

( jegyzo@szabadbattyan.hu, 06/30 850 46 99 )