Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Dornyi Sándor Jegyző Úr nyugdíjba vonulását követően a nyilvános pályázati eljárás lefolytatásának eredményeként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bek. f. pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzőjévé 2023. október 4. napi hatállyal Magyar Zoltánt – korábbi igazgatási irodavezetőt – neveztem ki.

Tisztelettel,

Szabó Ildikó

polgármester