Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató a 2020/2021 nevelési évre

Tisztelt leendő Cifrakerti Óvodás Szülők!

Az eddigiekben szokásos beíratási rendet sajnos a járványveszély felülírta!
A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös tekintettel (7/2020.(III.25) EMMI rendelet értelmében) a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása az alábbiak szerint módosult:

• A kötelező felvételt biztosító óvodaként a fenntartótól (OH) kapott hivatalos lista alapján minden 2020. augusztus 31-ig, 3. életévet betöltött gyermeket automatikusan felveszünk. Felvételről 2020. április 21-ig – az érintett szülőket/törvényes képviselőket írásban értesítjük.
(Szabadbattyán és közigazgatásilag hozzátartozó területeket illetően)
A pontos felvételi eljárás érdekében – ettől függetlenül – kérjük az érintett Szülőket, hogy szíveskedjenek egy szándéknyilatkozatot a lentebb ismertetett formában intézményünkhöz eljuttatni.

• A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor (személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája, adott esetben sajátos nevelési igényű gyermek szakvéleménye).

• Amely gyermekekről jelzés érkezik, hogy másik óvoda felvette, természetesen nem kerülnek felvételre.

• Azok a szülők, akiknek gyermeke 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között tölti be 3. életévét és igényt tartanának az óvodai felvételre, kérjük, a szándéknyilatkozatot okvetlenül küldjék el részünkre.

• A felvételi körzetünkbe nem tartozó, de intézményünkbe beiratkozni kívánó gyermekek szüleit is kérjük a szándéknyilatkozat benyújtására. Felvételükről legkésőbb 2020. április 30-ig döntés születik, melyről a szülőt írásban értesítésijük.

A Szándéknyilatkozatokat kérjük

2020. április 17-ig

szabadbattyan.ovoda@gmail.com e-mail címre küldeni. Továbbá óvodánk postaládájába papíralapon is bedobható!

További felvilágosítás 30/432-9447 telefonszámon kérhető!
Szabadbattyán, 2020. 03. 30.
Óberné Kámán Erika óvodavezető

A szándéknyilatkozat itt letölhető:

Szándéknyilatkozat-óvodai-felvételre.pdf (404 letöltés )