Szabadbattyán Nagyközség Polgármesterének
5/2020. (IV.15.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szabadbattyán Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából:

  • Közterület: a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.
  • Szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a. pontjában meghatározott alkohol tartalmú ital.

3.§ (1) Szabadbattyánban szeszes italok fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen tilos.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően

  1. az érvényes közterület-használati megállapodással, illetve vonatkozó engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek teraszain nyitvatartási időben, továbbá
  2. alkalmi-, ünnepi- és sportrendezvényeken,
  3. a közterület jellegétől függetlenül az év első és utolsó napján közterületen fogyasztható szeszes ital.

4.§ Ez a rendelet 2020. április 17. napján lép hatályba.

 

Szabó Ildikó                                                        Csere Orsolya

polgármester                                                              jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2020.04.15.

Csere Orsolya
jegyző