Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán az R10 Inert Hulladékhasznosító Kft. által benyújtott kérelem alapján, a Szabadbattyán, 0156/1 és 0156/2 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indult.

 Az ügyben közlemény került kibocsátásra, mely Szabadbattyán közigazgatási területén, valamint a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblákra lett kifüggesztve. A kérelem és mellékletei nyomtatott példányába a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal emeleti irodájában lehet betekinteni.

Szabadbattyán, 2017. május 31.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző