Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

  1. március 11-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel

soron kívüli nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

 A Képviselő-testületi nyilvános ülésének napirendje:

1. Előterjesztés Szabadbattyán, Mártírok útja járdaépítési munkáira vonatkozó kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés a „Jövőnk a Falu” Alapítvány Szabadbattyán Alapító Okirata módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

3. Előterjesztés Szabadbattyán település virágosítási tervének elfogadása tárgyában.

Előterjesztő: Szabó Orsolya képviselő, Fodorné Helemin Viktória képviselő

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Gazdasági Bizottság

4. Egyebek

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a Képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Óberné Kámán Erika

alpolgármester