Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az érintett helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások

– tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett –

igénybejelentéseit. A jogosult háztartások az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfogadási időben Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatalban (Tóth Éva szociális ügyintézőnél)  A kitöltendő nyomtatvány kérhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www. szabadbattyan.hu honlapjáról

 

Az önkormányzatok 2018. október 15-e után összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

A Korm. határozat értelmében

  1. a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
    b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
    c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.

 

Szabadbattyán, 2018. szeptember 3.

 

Tisztelettel:  Némethné dr. Jenei Éva – jegyző