Reklámhordozó felület adója 2018. január 1. napjától

6.000,- Ft/m2/év

Tisztelettel kérem, hogy aki Szabadbattyán közigazgatási területén reklámtáblát helyezett el, az a bevallás kitöltése és benyújtása alapján tegyen eleget kötelezettségének.

Tisztelettel: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző