VÁLASZOk A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ SORÁN ÉRKEZETT KÉRDÉSEKRE

 

BUDAPEST-BALATON KERÉKPÁROS ÚTVONAL – SZÉKESFEHÉRVÁR-POLGÁRDI KÖZÖTTI SZAKASZ

 1. kérdéscsoport
 1. SZABADBATTYÁN
  1. A tervezett (Csíkvár tér – Árpád utca 7. sz. főút nyomvonalra forgalomtechnikai beavatkozások és kerékpáros nyom; a 7. sz. főút Árpád utcai csomópontjától a település közigazgatási határáig kerékpárút) helyett a Kula tér – Iskola u. – Balatoni u.-i csomóponttól a település belterületi határáig városkapukkal zárt kerékpársáv kialakítását javasoljuk a 30-as sebességkorlátozással együtt.
  2. A település belterületi határában, a városkapukon keresztül történő átvezetéssel, a sz. főút keleti oldalán a külterületi szakaszon, zöldsávban történő nyomvonal vezetést támogatjuk.
 1. KŐSZÁRHEGY
  1. A település szélein tervezett két kerékpáros átvezetés kialakítását városkapuk formájában tudjuk támogatni (a kialakítás részletei nem ismertek a tájékoztató alapján).
 1. POLGÁRDI
  1. A tervezett nyomvonal helyett (a Május 1. ltp. – Barátság u. – Erkel Ferenc u. nyomvonalon forgalomtechnikai beavatkozások, az Erkel Ferenc u. – Bethlen Gábor utca csatlakozástól kétirányú kerékpárút a vasúti töltésig) helyett a Május 1 u. – József Attila tengely javasoljuk útvonalnak kerékpársávok és a két végen városkapuk kialakításával, 30-as sebességkorlátozással.
  2. A Polgárdi vasútállomástól a Vasút utca mentén a József Attila u. csomópontig forgalomtechnikai elemekkel tervezett kerékpáros nyom támogatandó, vasút elérhetősége miatt.

Válasz: A kivitelezésre kerülő nyomvonal a szükséges előzetes tervezési fázisok során végzett műszaki, gazdasági és további egyéb tervezési, egyeztetési folyamatok eredményeképpen alakult ki, jogerős építési engedéllyel és az érintett kezelők, szakhatóságok, Önkormányzatok hozzájárulásával rendelkezik.

 • kérdéscsoport
 1. ÁLTALÁNOS KÉRDÉS
  1. Kerékáros pihenőhelyek készülnek a Székesfehérvár – Polgárdi szakaszon?

 

Válasz: A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal jelen projekttel érintett, Székesfehérvár-Polgárdi közötti szakaszán új kerékpáros pihenőhely nem épül. Szabadbattyán területén a meglévő Kula-téri kerékpáros pihenő megközelítéséhez a 7. sz. főúton átvezetés épül ki a kerékpáros forgalom részére.

 

 1. KŐSZÁRHEGY
  1. Jelenlegi állapot szerint Kőszárhegy belterületén a 7. sz. főút 2 oldalán sárga színnel jelölt kerékpáros sáv van kijelölve. A kerékpározható sávban elhelyezkedő víznyelő rácsok jelenleg igen balesetveszélyesek (süllyedtek). Kérdés: az újonnan kialakítandó szétválasztott kerékpársávok érintik-e a rácsos folyókákat? Amennyiben igen, akkor azok szintre emelése (esetleges cseréjük) része-e a kivitelezésnek?

 

Válasz: A Kőszárhegy belterületi szakaszon a 7. sz. főút két oldalán a jelenlegi felfestés módosulni fog, a kerékpáros közlekedésre mindkét oldalon szélesebb sáv áll majd rendelkezésre. A megvalósítás során Vállalkozó feladatát képezi az útburkolattal nem szintben csatlakozó víznyelők és aknafedlapok szintbehelyezése is, és amely esetekben szükséges, a rossz állapotú, sérült fedlapok cseréjére is sor kerülhet.

 

 1. POLGÁRDI
  1. Ipartelepre vezető út: Az ipartelephez vezető út burkolata igen leromlott állapotú (nem csak kerékpározásra alkalmatlan). Az útburkolat teljes hosszában kereszt-és hosszirányú repedések vannak. Ezt csak bonyolítja, hogy a felületi bevonat alatt valamikor dilatált betonburkolatú volt az útszakasz. A repedések szélessége több esetben meghaladja 5 cm-t, mélysége változó, de többnyire a felületi zárás alatti régi betontáblák teljes keresztmetszetében valószínűsíthető repedés. Az úton több igen mély kátyú található. Az útburkolaton található hibákon túl növeli a balesetveszélyt, hogy az úton igen nagy a teherforgalom a bánya miatt. Az út űrszelvényébe a környező növényzet belelóg ill. a felhízott padka anyaga már az úttesten van mindkét oldalon mintegy 0,4-0,8 m szélességben 15-20 cm vastagságban.

Kérdés: Jól értelmezem, hogy a jelzett szakaszon csak forgalomtechnikai beavatkozás történik? Tervezik-e a jelzett szakaszon az útburkolat javítását, csökkentve ezzel a balesetveszélyt? Tervezik-e az űrszelvénybe lógó növényzet metszését-alakítását? Tervezik-e a padka nyesését, útszélről a hordalék eltávolítását? Tervezik-e sebességkorlátozó tábla kihelyezését a jelzett útszakaszon?

 

Válasz: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján az Ipartelepre vezető úttal párhuzamosan önálló kerékpárút építésének előkészítése zajlik. Az új önálló kerékpárút szakasz megvalósítása az építési engedélyezési eljárás lezárulta után az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján indulhat meg.

 

 • kérdéscsoport

 

 1. SZABADBATTYÁN
  1. Kérem tájékoztassanak, hogy Szabadbattyán belterületén miért nem a sok évtizede a község fejlesztési tervében szerepelt 7 főút keleti oldalára tervezett és ezért beépítési korlátozás alá került területre tervezték az új kerékpárút nyomvonalát?

 

Válasz: A kivitelezésre kerülő nyomvonal a szükséges előzetes tervezési fázisok során végzett műszaki, gazdasági és további egyéb tervezési, egyeztetési folyamatok eredményeképpen alakult ki, jogerős építési engedéllyel és az érintett kezelők, szakhatóságok, Önkormányzatok hozzájárulásával rendelkezik.

 

 1. A fenti oldalra építette fel az Önkormányzat állami pályázati támogatásból a kerékpáros pihenőt. Miként tervezik ennek hasznosítását, balesetmentes megközelítését?

Válasz: A Kula tér közelében meglévő kerékpáros pihenő megközelítését egy új elválasztószigettel ellátott kerékpáros átvezetés szolgálja majd.

 

 1. A Csíkvár téren a Szabadbattyán- Sárszentmihály országút kereszteződésében milyen forgalom biztos (lámpás) kereszteződést terveznek mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok érdekében?

Válasz: A Csíkvár téren a Szabadbattyán- Sárszentmihály országút kereszteződésében a jelenlegi forgalmi rend kerül kiegészítésre a kerékpáros forgalmat közúton irányító burkolatjelekkel.

 

 1. Az keskeny és leromlott műszaki állapotú belterületi Árpád út szélesítését tervezik kerékpársávval, vagy a leszűkített útvonalón fokozzák a balesetveszélyt?

 

Válasz: Az Árpád úton a meglévő burkolaton burkolatjelekkel vezetett kerékpáros nyom létesül, az útpálya keresztmetszete nem szűkül.

 

 1. Az Árpád út vége és a 7 út keleti oldalán az új kerékpárúthoz az átjárást milyen balesetmentes ( lámpás) kereszteződéssel kívánják biztosítani.

 

Válasz: Az Árpád út végén a meglévő gyalogátkelőig 50 m új kétirányú kerékpárút épül, majd a jelenleg is meglévő elválasztószigettel rendelkező gyalogos átkelő kerékpáros átvezetéssel történő kiszélesítésével kerül vezet a keleti oldalra a meglévő középszigeten belül, a meglévő forgalmi rend megtartásával.

 

 1. Mindezeket a balesetveszélyes pontokat figyelembe véve figyelmükbe ajánlom a Malomcsatorna hídjától a 7 út keleti oldalán az új kerékpár út kiépítését, annak kivitelezése a  milliárdos beruházás költségeinél elviselhető többletkiadást jelentene.

 

Válasz: A kivitelezésre kerülő nyomvonal a szükséges előzetes tervezési fázisok során végzett műszaki, gazdasági és további egyéb tervezési, egyeztetési folyamatok eredményeképpen alakult ki, jogerős építési engedéllyel és az érintett kezelők, szakhatóságok, Önkormányzatok hozzájárulásával rendelkezik.

 

 1. kérdéscsoport
 1. SZABADBATTYÁN
  1. A G-M Kft székhelye és telephelye a 8151 Szabadbattyán, Árpád utca 52-54/A cím alatt található, tehát erősen érintett a kerékpárút nyomvonalát tekintve. A szabadbattyáni Polgármesteri hivataltól azt az információt kaptuk, hogy a kerékpárút kialakítása felfestéssel történik, az úttest Balaton felé menetirány szerinti jobb oldalon. Azon az oldalon árok van, járda nincs, maga az úttest pedig jelen állapotában alkalmatlan egy kétirányú kerékpárút felfestésére.

Érdeklődni szeretnénk, az Önök terveiben úttest szélesítés, árok befedés vagy egyéb megoldás szerepel-e? Számunkra azért fontos, mivel dolgozóink eddig részben az önkormányzat tulajdonában lévő területen is parkoltak. A pontos terv esetleg egy erre a részre vonatkozó részletes térkép ismerete segítene nekünk és talán Önöknek is megoldást találni.

 

Válasz: Az Árpád úton a meglévő burkolaton irányhelyes burkolatjelekkel vezetett kerékpáros nyom létesül. A beavatkozás a megszokott parkolást nem érinti.

 1. kérdéscsoport

 

 1. SZABADBATTYÁN
  1. Az újonnan épülő szakasz kitűzési karóit látva aggodalommal tölti el az itt élő embereket, hogy a kb. 500 méter hosszan 10 éve ültetett környezetvédő- zajvédő és belátást gátló 5-6 méter magas mogyoró bokor sor az áldozatává válna a kerékpárút építésének.

A bokor töve és az útmenti árok között minimum 6 méter széles szabad területet lehet találni, amit úgy vélünk, hogy elégséges lenne két kerékpár egymás melletti elhaladásához. Szeretnénk ha mások szórakozásának biztosítása nem járna a mi természeti környezetünk megcsonkításával. 

Tisztelettel kérjük a fenti tények alapján a kerékpárút elhelyezésének újragondolását.

a Szabadbattyán Malom utcai lakók nevében.

 

Válasz: A kivitelezésre kerülő nyomvonal a szükséges előzetes tervezési fázisok során végzett műszaki, gazdasági és további egyéb tervezési, egyeztetési folyamatok eredményeképpen alakult ki, jogerős építési engedéllyel és az érintett kezelők, szakhatóságok, Önkormányzatok hozzájárulásával rendelkezik. A nyomvonalba eső növényzet eltávolításra kerül, a kerékpáros űrszelvénybe lógó ágak visszametszése is a kivitelezési feladat része, azonban ahol lehetséges, a bokrok és fák megóvása a cél.

 

 1. kérdéscsoport

 

 1. SZABADBATTYÁN
  1. Tájokoztatásukat megkaptuk, azonban az nem tartalmaz  elegendő információt a kerékpárút pontos elhelyezkedéséről. Szeretnénk kérni részlet gazdagabb tájokoztatást mivel  az alábbi telken társas házi  építkezést folytatunk, ezért lenne fontos, ha tudnánk tisztázni pontosan hol és mikor épül az út, mivel a telkünk bejárata a tervezett bicikliúttal határos, ahol a munkagépek és a kivitelezők az építési területre hajtanak majd be. A telkünk helyrajzi száma: 605/3.

 

Válasz: A Szabadbattyán 605/3 hrsz. ingatlan előtt a kerékpárút a zöldsáv közút melletti árok széléhez igazítva halad összesen 4,55 m szélességgel, melyből 3,3 m burkolt kerékpárút, a közút felől 75 cm az ingatlan felőli oldalán 50 cm padka. A kivitelezés során az ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani fogjuk, azonban az építési technológia miatt előfordulhatnak olyan napok amikor ez csak korlátozottan lehetséges majd. A társasház építéséhez kapcsolódó teherforgalom áthaladásával kapcsolatosan további egyeztetés válhat szükségessé melyet az építés során a helyszíni építésvezetőkkel lesz lehetőség pontosítani. A kivitelezés az ingatlan előtti szakaszon várhatóan 2021. III. negyedévében zajlik.