Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Jegyzője

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok, közreműködés a költségvetés, zárszámadás előkészítésében, kontírozás, kötelezettségvállalások nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, középiskola, közgazdasági szakképesítés,
 •         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
 •         közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 •         végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •      nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan
 •        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati eljárásban részt vevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné dr. Jenei Éva jegyző nyújt, a 06-22/588-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3285/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •         Személyesen: Némethné dr. Jenei Éva jegyző, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázati eljárás alatt fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         https://www.szabadbattyan.hu/ – 2015. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadbattyan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.