Intézményi iktatószám:  Szb/3934-1/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

tanyagondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ban, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működéséről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-ban meghatározott feladatok ellátása. A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így például a háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása az óvodába, iskolába.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szabadbattyán
Álláshirdető szervezet bemutatása:   A próbaidő 3 hónap. A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt Szabó Ildikó polgármester a +36308304428-as telefonszámon.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szociális gondoskodás, m.n.s., speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), szociális gondoskodás, m.n.s.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  érvényes gépjárművezetői engedély másolata
  nyilatkozat arról, hogy a Falu és tanyagondnok képzésen való részvételt vállalja
Járművezetői engedély kategória:  B
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.06.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.08.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.13.
A pályázati kiírás megtekintésére és a pályázatok benyújtására a hivatal@szabadbattyan.hu e-mail-re vagy a www.kozszolgallas.hu weboldal alábbi felületén van lehetőség: