SÁRRÉT Kistáj Önkormányzati Társulás – Szabadbattyán

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

rész munkaidő

A munkavégzés helye:

Társulásban részt vevő önkormányzatok közigazgatási területe

  1. Szabadbattyán

8152 Kőszárhegy

8145 Nádasdladány

8142 Úrhida

8144 Sárkeszi

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása a szociális segítés és személyi gondozás keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

•      Középfokú képesítés: 1/2000  ( I.7.)  SZCSM rendelet 3.sz. melléklet szociális gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,

•     Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordos Erzsébet nyújt, a

06 30/ 412-1982 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás  –

  1.  Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2816/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló

•  Elektronikus úton Csordos Erzsébet  részére a  sarret.alapszolgaltatas@gmail.com címen keresztül

•  Személyesen: Csordos Erzsébet ,Fejér  megye,  8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges.  Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázatokat a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapja: www.szabadbattyan.hu

  1. július 30 .

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 27.