Szabadbattyáni  Polgármesteri  Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi-számviteli feladatkör (1. sz. melléklet 19. pont)

Ellátandó feladatok:

ASP önkormányzati gazdálkodás szakrendszerben pénzügyi, gazdálkodási feladatok, adatszolgáltatások ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
 • Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné dr. Jenei Éva jegyző nyújt, a 06 30/ 850 4699-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:2075/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Némethné dr. Jenei Éva jegyző részére a jegyzo@szabadbattyan.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • szabadbattyan.hu – 2018. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási helye: http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=371956