ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZABADBATTYÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
gazdasági iroda
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

pénzügyi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Államháztartás rendje szerinti önkormányzati társulás, intézmények számviteli, pénzügyi gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása. Pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása: banki átutalások, házipénztár kezelése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési feladatainak ellátása. Az intézmény vagyonváltozásainak figyelemmel kísérése. A leltározással selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény működésével és gazdálkodásával kapcsolatos beszámolók, tájékoztatók, adatszolgáltatások.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  gazdasági
FEOR besorolás:  4129 Egyéb számviteli foglalkozású
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szabadbattyán
Betöltendő állás szakmacsoportja:  gazdasági
FEOR besorolás:  4129 Egyéb számviteli foglalkozású
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szabadbattyán
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal címe, munkavégzés helye: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtása: postai úton vagy a hivatal@szabadbattyan.hu e-mail címen.
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Pénzügy, bank és biztosítás, Középiskolai végzettség és gazdaság-tudományi statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki logisztikai, menedzser
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott adattartalom szerint.
  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig kell benyújtani).
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát, a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Egyéb pályázati előnyök:
  Önkormányzati, költségvetési gazdálkodási tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, mérlegképes könyvelői végzettség
  Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.30. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.05. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.07.08.