Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. feladatkör I. vagy II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli, könyvelési feladatok ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés és mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés,

•         Önkormányzati hivatalnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, valamint  az ASP rendszer ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

•         a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné dr. Jenei Éva jegyző nyújt, a 06/30 850 46 99 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatal címére történő megküldésével (8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.  ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2658/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Némethné dr. Jenei Éva  jegyző részére a jegyzo@szabadbattyan.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szabadbattyan.hu- 2019. május 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=432589