LEJÁRT

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZABADBATTYÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok, valamint egyéb jogszabályok által a jegyzői hatáskörbe utalt feladatok ellátása. Jogszabály által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása. A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében. Pályázat benyújtásával kapcsolatos információ: Elektronikus úton pdf formátumban, Szb/2871-1/2023. pályázati azonosító megjelölésével Szabó Ildikó polgármester részére a polgarmester@szabadbattyan.hu e-mail címen keresztül. Postai úton Szabó Ildikó polgármester részére a 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.. levelezési címen, a borítékon Szb/2871-1/2023. pályázati azonosító megjelölésével. Személyesen Szabó Ildikó polgármester részére a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. címen, a pályázati anyag zárt borítékban történő leadásával, a borítékon Szb/2871-1/2023.pályázati azonosító megjelölésével.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szabadbattyán
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv. rendelkezései, továbbá az 5/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja:EU 2016/679. rendelet 6. cikk 1) bek. a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. A sikertelen pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Próbaidő: 6 hónap
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Jog, A Kttv. 247.§ (1) bekezdésében meghatározott szakirányú képesítéssel rendelkezik
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  A Kttv. 247.§ (1) bekezdésében meghatározott szakirányú képesítéssel rendelkezik (igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség
  vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség)
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  Közigazgatási szakvizsga
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Közigazgatási szakvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  motivációs levél
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  adatkezelési nyilatkozat
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.08.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a kinevezésről a polgármester dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot törölje, módosítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szabadbattyan.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.10.04.