Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott  idejű közszolgálati jogviszony 2020 december 31.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Népességgel, kereskedelmi , telepengedélyezéssel, birtokvédelemmel, kifüggesztésekkel,   gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos feladatok,  étkezési térítési díj beszedése, valamint informatikai felületek kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

kereskedelmi, telepengedélyezés, gyermekvédelem, étkezési térítési díj beszedése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának  rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, közgazdasági ,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Polgármesteri Hivatalban szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethnéd dr. Jenei Éva jegyző nyújt,  a 06-30 8504699-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.  ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2684/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

•         Személyesen: Némethné dr. Jenei Éva  Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=433123