Tisztelt Lakosság!

  38079
Intézményi iktatószám:  Szb/3706-1/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁRRÉT KISTÁJ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Gondozó

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Szabadbattyán, Kőszárhegy, Nádasdladány, Sárkeszi, Úrhida településen, házi segítségnyújtás, szociális gondozói feladatok ellátása (szociális segítés, személyi gondozás, stb.) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján gondozói feladatok ellátása. Pályázatok benyújtásának módja: postai úton: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. címre, elektronikus úton: sarret.alapszolgaltatas@gmail.com
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szabadbattyán
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázatok benyújtásának módja: postai úton: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. címre, elektronikus úton: sarret.alapszolgaltatas@gmail.com
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  3 hónap próbaidő kikötése
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Középfokú képesítés, az 1/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  középfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján
  egészségügyi alkalmasság
Járművezetői engedély kategória:  B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Önállóság
  Empátia
  Problémamegoldó készség
  Elkötelezettség
  Megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  adatkezelési nyilatkozat
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.28. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.03. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szabadbattyan.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.06.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.09.24.
A pályázati kiírás a kozszolgallas.hu oldalon az alábbi linken olvasható:

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/38079