LEJÁRT

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁRRÉT KISTÁJ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Családsegítő Egyének, családok, gyermekek rendszerszemléletű gondozása. A szociális munka módszereivel, eszközeivel segíti a hozzáfordulót életvitele javításában, problémáinak megoldásában. Veszélyeztetettség megelőzése, felismerése; adekvát kezelése. A munkájához előírt adminisztráció vezetése.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Szabadbattyán
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatások.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Beküldés módja: Elektronikusan a sarret.alapszolgaltatas@gmail.com címre. Postai úton, a pályázatnak az intézmény címére történő megküldéssel (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) Kérjük feltüntetni az alábbit: Szb/2860-1/2023..
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.rész I/1. pontja szerint előírt képesítés.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  A munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be
  A pályázó nyilatkozata szükséges arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§-ának (1).; (2.) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Önállóság (alap)
  Probléma-megoldó készség (alap)
  Kommunikációs készség (alap)
  Konfliktus-kezelés (alap)
  Együttműködés (alap)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  adatkezelési nyilatkozat
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.08.28. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A határidőben, tartalmi, formai szempontból hiánytalan pályázatot benyújtó pályázókat a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás társulási tanácsa véleményezi és bírálja el.; az elbírálást követően értesíti a jelentkezőket.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szabadbattyan.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.09.01.