SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanács

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

Fejér megye, 8151 A Társulásban részt vevő Szabadbattyán, Kőszárhegy, Nádasdladány, Úrhida, Sárkeszi önkormányzatok közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletének 2. sz. részében felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni,
  • Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiváló szintű alkalmazkodó-, problémamegoldó-, kommunikációs-, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség
  • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordos Erzsébet nyújt, a 06/30 412 1982-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119-7/2019, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
  • Elektronikus úton Csordos Erzsébet részére a sarret.alapszolgaltatas@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Csordos Erzsébet, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének ideje, helye: 2019. november 27.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Honlapja: www.szabadbattyan.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja, helye: 2019 november 27.