SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanács

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

Fejér megye, 8151 A Társulásban részt vevő Szabadbattyán, Kőszárhegy, Nádasdladány, Úrhida, Sárkeszi önkormányzatok közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletének 2. sz. részében felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni,

•         Szociális-, vagy a gyermekjóléti alapellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű alkalmazkodó-, problémamegoldó-, kommunikációs-, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordos Erzsébet nyújt, a 06/30 412 1982-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1.  ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2353-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

•         Elektronikus úton Csordos Erzsébet részére a sarret.alapszolgaltatas@gmail.com  e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Csordos Erzsébet, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének ideje, helye: 2019. május 25.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Honlapja: www.szabadbattyan.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja, helye: 2019 május 25.

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=434926