A Szabadbattyáni Cifrakert Óvodában a 2021-22-es nevelési évre lehetőség van online és személyes formában történő beiratkozásra:

online: 2021. május 3-7. között,

személyesen: 2021. május 5-6. napján 8-16 óra között.

Az online beiratkozás a csatolt “Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatvány kitöltésével és az óvoda e-mail címére (szabadbattyan.ovoda@gmail.com) való visszaküldéssel történhet, de a kitöltött nyomtatvány bedobható az óvoda postaládájába is.

Az óvoda bejáratánál lévő faliújságra kihelyezésre kerülnek a papír alapú nyomtatványok is, melyet kitöltés után szintén a postaládába kell behelyezni.

Személyes beiratkozás esetén előzetes telefonos bejelentkezést szükséges (tel.: 22/588-004, 30/4329447).

Online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat az első óvodai napon kérjük bemutatni.

Azokat a kisgyermekeket kötelező beíratni, akik 2021. augusztus 31.-ig betöltik a harmadik életévüket. Kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy azon kisgyermekek esetében, akik 2021. szeptember 1.  és 2021. december 31. között töltik be a 3. életévüket, jelezzék óvodai felvételi igényüket.  Azon kisgyermekek, akik 2022. január 1. – 2022. május 31. között töltik be a 3. életévüket előjegyzésbe vehetők.

A beiratkozáshoz az alábbi okmányokra van szükség:

  • óvodai felvétel iránti kérelem,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • születési anyakönyvi kivonata,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a gyermek szakértői véleménye,
  • szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Csatolmányok