Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2023.”

központi munkaerőpiaci program indításáról

I. A programindítás indokai

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés elősegítésére a 2013-2022-es években elindított „Nyári diákmunka” program (a továbbiakban: program) a 2023. évben ismét meghirdetésre kerül.

Hosszú távú célunk, hogy a diákok az elméleti tudásukat a gyakorlatban tökéletesítsék, és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés. A 2022. évben megvalósultaknak megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőséget biztosítunk a program keretében diákok foglalkoztatására.

II. A program célja

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

III. A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok[1],
  • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

IV. A program elemei

IV.1 Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások

A járási hivatal a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.

IV.2 Bértámogatás

A programban a diákok csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően bértámogatás kizárólag a munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.

V. A program struktúrája, a támogatás mértéke

A program két pillérre épül:

  1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.
  2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

1.pillér: Önkormányzati diákmunka

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

2.pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.

Jelen megoldással ugyanúgy napi 6 órás foglalkoztatást támogatunk 100%-ban, mint az önkormányzati diákmunka esetében. A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb napi 8 órában került meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások is vállaljanak részt a költségek viselésében.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

VI. A támogatás időtartama

A program 2023. június 15. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. 2023. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat, míg a tényleges foglalkoztatásra 2023. július 1. napjától kerülhet sor.

VII. A program megvalósítója

A programot a Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg.

VIII. A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Gazdaságfejlesztési Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2023. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 3,5 milliárd Ft.

IX. A programtól várt eredmények

A program elsősorban preventív jelleggel kerül indításra, kifejezetten csak a nyári időszakra. Várt eredmény: a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, munkajövedelem-szerzés biztosítása, a munkasiker révén a jövőbeli inaktivitás megelőzése, továbbá munkaerő biztosítása a munkaerő hiányos területekre.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál érhető el.

[1]16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét.

További információ a Polgármesteri Hivatalban az alábbi számokon kérhető:

22/363-052

Csatolmányok