Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

                                     Polgármestere

8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.   Tel: 22/588-100  Fax: 22/363-473

hivatal@szabadbattyan.hu

Meghívó

 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. április hó 29-én  /hétfő  /  16:00 órai kezdettel

 nyílt soros

 

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1./    Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének módosításáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

2./    Földvásárlás iránti kérelemről

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

3./    A „Jövőnk a Falu” Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

4./    A Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde udvarára műfű beszerzéséről

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

5./    A Kula torony belépő díjának felülvizsgálatáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

6./    Az I. fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosításáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

7./    A 2018. évi éves közbeszerzési statisztikai összegzésről

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

8./    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásáról szóló beszámolóról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./    A Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

10./  A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

13./  A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

 

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

  

Szabadbattyán, 2019. április 23.                                                    

 

                                       Tisztelettel:

                                                                                  

                                                                           Polyák István Vilmos

                                                                                   polgármester