Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. december hó 10-én /hétfő  /  15:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁSSAL

egybekötött  nyílt soros

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

KÖZMEGHALLGATÁS

1./       Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde kazáncseréjére tett árajánlatokról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       Tulajdonosi hozzájárulásról, valamint bérleti szerződésről (Jenő 582/1 hrsz. található víztoronyra mobil távközlési antenna telepítéséről)

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Publimont Kft-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Megbízási szerződés jóváhagyásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       A 2019. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

6./       A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2018. évben végzett munkáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       Bérleti szerződésről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Beszámoló a Kula 2017-2018-as tevékenységéről, és a 2019. évi Vártéri Vigasságok programtervezetéről

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./     Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2018.)

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 

Szabadbattyán, 2018. december 3.

Tisztelettel:                 Polyák István Vilmos s.k.

polgármester