Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 .június hó 26-án   / hétfő  /  16:00 órai kezdettel nyílt soros

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

ZÁRT ÜLÉS / 13.,14.,15.napirendi pontok tárgyalása/

1./       A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Szabadbattyán Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámoló

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./       Az önkormányzat tulajdonát képező 099 hrsz-ú ingatlan területrendezésére tett árajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Telefonvonal központ telepítésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       Az irodabútorok beszerzésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       A Polgármesteri Hivatal épületének gázellátási és központi fűtés felújítási tervei elkészítésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Értékesítési ajánlat az önkormányzat részére

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Az önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi ajánlata

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       A sportpálya lelátójának sávalap készítésére tett ajánlat

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatának megemelése

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./     Az önkormányzat és az „M8” Kft közötti megállapodás felülvizsgálata, módosítása

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./     Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatának megemelése

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./     Jónás Tibor Szabadbattyán, Jókai telep 2. szociális bérlakás kiutalása iránti kérelem

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./     Fehér László és Virág Judit önkormányzati szociális bérlakás kiutalása iránti kérelem

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./     Jónás Péter és felesége lakástámogatási kérelme

           Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./     Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2017.június 20.

Tisztelettel:

Polyák István Vilmos

polgármester