Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. május hó 27. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonállapotáról szóló vagyonkimutatás jóváhagyása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközeinek selejtezési eljáráshoz történő hozzájárulásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya) használatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárrét Néptáncegyüttes támogatási kérelméről.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12.

 

 

Előterjesztés a Pro-Centoquaranta Kft. településrendezési eszközeinek módosítása iránti kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Németh Lajos s. k.

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke