Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. június hó 24. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet, valamint az ahhoz tartozó 4. számú függelék módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló az önkormányzat szociális alapfeladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásának megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) használatára

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző), valamint a Sport utca használatára, részleges lezárására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés Halász János Norbert önkormányzati tulajdonban lévő terület bérbevételére vonatkozó kérelméről

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a Szabadbattyán település településrendezési eszközeinek módosítására benyújtott kérelemre vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) KSE részére történő használatba adásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek telephelyének kijelöléséről hozott 130/2024. (V.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésére szóló meghívó az alábbi csatolmányban található:

Meghívó_PGB_2024.06.24

Csatolmányok