Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

  1. április hó 29. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

Napirendi javaslat:

1. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

2. Előterjesztés az Államháztartáson kívüli szervezetek támogatási kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

3. Előterjesztés Alföldi Zoltán haszonbérleti szerződés módosítása iránt benyújtott kérelme tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

4. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 77/2024. (IV.9.) határozata visszavonásáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

5. Előterjesztés a „Komplex ökoturisztikai fejlesztések Szabadbattyánban” című TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-FE1-2022-00003 azonosítószámú pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárás megindítására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

 

Szabadbattyán, 2024. április 22.

 Németh Lajos s. k.

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke

 

Meghívó_PGB

Csatolmányok