Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága

2023. december hó 18. napján (hétfő) 15:30 órai kezdettel

munkaterv szerinti, nyilvános ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésének napirendje:

1. Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde működését érintő  jogszabályi  változások miatt szükséges fenntartói  döntések tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Szabadbattyán 2024-2028. évek időszakára szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester,

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a Liget utcai játszótér kerítésének építésére benyújtott ajánlatok elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 098/10 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződés módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Németh Lajos 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Elnöke

 

Csatolmányok