Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

  1. június hó 24-én (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2024. május 27-én megtartott ülésén hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: –

2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet, valamint az ahhoz tartozó 4. számú függelék módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló az önkormányzat szociális alapfeladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde közös igazgatású intézmény munkájáról, javaslat a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadására.

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester, Hufnágelné Bán Irén főigazgató

Előzetesen véleményezi: –

6. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a polgármester cafetéria-juttatásának megállapítására

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: –

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) használatára

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző), valamint a Sport utca használatára, részleges lezárására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés Halász János Norbert önkormányzati tulajdonban lévő terület bérbevételére vonatkozó kérelméről

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Szabadbattyán település településrendezési eszközeinek módosítására benyújtott kérelemre vonatkozóan

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya és sportöltöző) KSE részére történő használatba adásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek telephelyének kijelöléséről hozott 130/2024. (V.27.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

15.

 

 

Előterjesztés a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi:

16.

 

 

Egyebek

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előzetesen véleményezi:

A Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó az alábbi csatolmányban található:

Meghívó_KT 2024.06.24

Csatolmányok