Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2024. február hó 12-én (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2023. január 29-én megtartott ülésén hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: ————————

2. Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi likviditási tervének elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Döntés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a képviselő-testület 9/2024. (I.29.) számú határozata módosításával kapcsolatban

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: ————-

7. Javaslat a települési rendezvény program jóváhagyására

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester, Márkus Lajosné intézményvezető

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Fodorné Helemin Viktória Pénzügyi, Gazdasági Biztosság Elnöke által megbízott tag

Előzetesen véleményezi: ——————

9. Beszámoló az önkormányzat által államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott önkormányzati támogatás 2023. évi felhasználásának elszámolásáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10.

 

 

Beszámoló a „Jövőnk a falu” Alapítvány Szabadbattyán tevékenységéről

Előterjesztő: Varga Dezső kuratóriumi elnök

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11.

 

 

Tájékoztató a települési környezet állapotáról

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: ————-

12.

 

 

Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: ————-

13.

 

 

Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde 2024. évi nyári zárva tartása tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: ————-

14.

 

 

Szóbeli előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő 1313/A/13 hrsz-ú ingatlan térítésmentes biztosítása lakhatás céljából

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: ————-

15.

 

 

Egyebek

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: ————-

 

Szabadbattyán, 2024. február 6.

Óberné Kámán Erika s. k.

alpolgármester

 

Az ülésre szóló meghívó az alábbi csatolmányban található:

Meghívó_KT 2024. 02. 12

Csatolmányok