Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

  1. május hó 27-én (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2024. április 29-én megtartott ülésén hozott Képviselő-testületi döntések végrehajtásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

2. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonállapotáról szóló vagyonkimutatás jóváhagyása tárgyában.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

5. Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítására.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 13/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

9. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző, Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás szakmai vezetője

Előzetesen véleményezi:

10. Előterjesztés a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközeinek selejtezési eljáráshoz történő hozzájárulásáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadbattyán, Sport utca 492/2 hrsz alatti ingatlan (sportpálya) használatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12.

 

 

Előterjesztés az önkormányzat kezelésében lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

13.

 

 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek telephelyének kijelöléséről.

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

14.

 

 

Előterjesztés a Sárrét Néptáncegyüttes támogatási kérelméről.

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

15.

 

 

Előterjesztés a Csíkvár Nyugdíjas Klub Szabadbattyán (Egyesület) székhelyhasználati jogához, valamint a Szabadbattyán településnév használatához történő hozzájárulás tárgyában

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: –

16.

 

 

Előterjesztés a Pro-Centoquaranta Kft. településrendezési eszközeinek módosítása iránti kérelméről

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

17.

 

 

Egyebek

Előterjesztő: Óberné Kámán Erika alpolgármester

Előzetesen véleményezi:

Óberné Kámán Erika s. k.

alpolgármester