Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2023. december hó 18-án (hétfő) 16,00 órai kezdettel

 nyilvános, munkaterv szerinti ülést tart

a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.),
amelyre tisztelettel meghívom.

A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2023. november 27-ei ülésén meghozott Képviselő-testületi döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: ————————

2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Előterjesztő: Magyar Zoltán jegyző

Előzetesen véleményezi: ————–

3. Beszámoló a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: ———-

4. A polgármester beszámolója a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulásban és Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásban 2023. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: ———-

5. Előterjesztés a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda-Bölcsőde működését érintő  jogszabályi  változások miatt szükséges fenntartói  döntések tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: ———-

7. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslat véleményezése tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: ——————

8. Előterjesztés Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadása tárgyában.

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: ———-

9.

 

 

Előterjesztés Szabadbattyán 2024-2028. évek időszakára szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester,

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

10.

 

 

Előterjesztés a Liget utcai játszótér kerítésének építésére benyújtott ajánlatok elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

11.

 

 

Előterjesztés az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Batthyány Lajos Általános Iskola udvarára tervezett műfüves terület megvalósítása, előzetes véleményezése tárgyában

Előterjesztő: Fodorné Helemin Viktória képviselő

Előzetesen véleményezi: ——-

13.

 

 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 098/10 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződés módosítása tárgyában

Előterjesztő: Szabó Ildikó polgármester

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Tisztelettel:

Szabó Ildikó

polgármester