Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február hó 11-én (kedd) 17:00 órai kezdettel nyílt, rendkívüli ülést tart a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

ZÁRT ÜLÉS

1./   Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatal
a) Javaslat saját bevétel, adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évben várható összegére
b) Javaslat az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésére
Előadó: Szabó Ildikó – polgármester –

2./   Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadására
Előadó: Szabó Ildikó – polgármester –

3./   Javaslat intézkedések megtétele a törvényességi felhívásban előadott jogszabálysértések megszüntetésére
Előadó: Szabó Ildikó – polgármester –

4./   Javaslat Dr. Kellei Györgyi fogorvos által eladásra ajánlott fogorvosi eszközök megvételére
Előadó: Szabó Ildikó – polgármester –

5./   Javaslat vállalkozási szerződés módosítására
Előadó: Szabó Ildikó – polgármester –

6./   Javaslat Csillag Petra Szabadbattyán, Petőfi u. 44. kérelme fennmaradó ingatlan-vételár megfizetésének elengedésére
Előadó: Szabó Ildikó – polgármester –

7./   Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi, összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekről
Előadó: Balázs László – Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság elnöke –

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Szabadbattyán, 2020. február 5.

Szabó Ildikó sk.
polgármester

Csatolmányok