Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. március hó 25-én  /hétfő  /  16:00 órai kezdettel nyílt soros

képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./     A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./     A beruházás előirányzaton belüli átcsoportosításáról, Szabadbattyán, Csíkvár tér további térkövezésére benyújtott     árajánlatokról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./     Szabadbattyán, Szivárvány dűlő közvilágítás hálózatbővítés tervezési ajánlatáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./     Szabadbattyán Jókai telepen leégett ház és környékén lévő kommunális hulladék elszállítására tett árajánlatokról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./     A civil szervezetek támogatásáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./     A 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervről

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./     A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolójáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./     A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervéről

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./     A Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár önköltség számítási szabályzatáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./   Szabadbattyán Helyi Esélyegyenlőségi programjáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./   A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

12./    Zárt ülés Önkormányzati bérlakás kiutalásáról

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselőtestületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 

Szabadbattyán, 2019. március 18.                                                          

                                                           Tisztelettel:                                                                                        

                                                                               Polyák István Vilmos sk.

                                                                                       polgármester