SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet

KÖZMŰVELŐDÉSI REFERENS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő. (Heti 20 óra.)

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, rendezvények, programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása;
 • A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése;
 • A községben működő civil szervezetek munkájának koordinálása, segítése;
 • Községi könyvtár működtetése;
 • Irodai feladatok ellátása;
 • Adatszolgáltatások, adminisztrációs és nyilvántartási feladatok elvégzése;
 • Az önkormányzat közösségi felületeinek kezelése.

Illetmény és juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 éves hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • könyvtár-művelődésszervező végzettség,
 • rendezvényszervező szakképesítés,
 • közművelődési munkatárs képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • személyesen, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Sárkeszi Kirendeltségén (8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.) ügyfélfogadási időben történő leadással.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a +36-20-958-0226-os telefonszámon.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.