Hirdetmény

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2016. július 20-án benyújtott kérelme alapján 14658/2016. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárást folytat a Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján, Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában és a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve elektronikus formában a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése:

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.

Telefon: 06-22/514-300, telefax: 06-22/313-564

Központi e-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu

Honlap cím: https://kdtktvf.zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:30-12:00

Szerda: 8:30-12:00 és 13:00-15:30

Péntek: 8:30-12:00

Kedd, csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Ügyintéző neve: Görög Annamária és Dr. Bartus Beáta

Az ügy tárgya: Előzetes vizsgálati eljárás Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában

Szabadbattyán, 2016. július 29.

Tisztelettel:

Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

KDTKVF_közlemény_Szabadbattyán_Aszófő_villamos_felsővezeték.pdf (580 letöltés ) (0 letöltés )