Tisztelt Lakosság!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) benyújtott kérelmében a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által a Komárom-Kisigmánd (M1) – Kisbér – Székesfehérvár (M7) – Sárbogárd (M8) útvonal fejlesztése keretében a 63. számú emelt sebességű főút Székesfehérvár – Sárbogárd közötti szakasz megvalósítására a PE/KTFO/5352-50/2022. számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedélyt módosította.

 Az ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A nyomvonal által érintett települések: Sárszentmihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Aba, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Nagylók, Sárbogárd

A módosítással érintett települések: Sárszentmihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár

A településeken gondoskodni kell a határozat közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről.

Szabadbattyánban a hirdetmény megtekinthető közterületi hirdetőtáblán, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a település honlapján.

A PE/KTFO/5352-50/2022. számú határozatba történő betekintésre a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetőjénél van lehetőség ügyfélfogadási idő keretén belül.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfőn: 13.00 – 17.30 óráig

Szerdán: 08.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig

Pénteken: 08.00 – 12.30 óráig

Dornyi Sándor s.k.

jegyző

A Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott határoza az alábbi csatolmányban található:

Csatolmányok